เปิดตัวเลข “มะเร็ง”  ที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิด

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

มะเร็งนั้นเป็นอีกหนึ่งในโรคที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างมาก และ หลากหลายคนนั้นยังคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ว่าในความจริงนั้น “มะเร็ง” นั้นเป็นอีกหนึ่งในโรคที่ค่อนข้าง จะอันตรายอย่างมากด้วยเช่นกัน และ โรคมะเร็งนั้นยังมีอีกหลากหลายเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลข ที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้  และ ที่สำคัญเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นมาลองดูกันดีกว่าในเรื่องของมะเร็งนั้นมีตัวเลขอะไรที่เรานั้นควรจะรู้กันไว้บ้าง  

สาเหตุของคนไทยที่เสียชีวิต  

มะเร็งนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่คนไทยนั้นเสียชีวิตในแต่ละปีอย่างมาก โดยในแต่ละปีนั้น อ้างอิงจากข้อมูลจาก 2562 นั้นจะมีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึงวันละ  230 คน หรือ 84,073 คนต่อไป และ ผู้ป่วยในโรคมะเร็งนั้นเฉลี่ยรายใหม่นั้นจะพบวันละ 381คน หรือ 139,206 คนต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงอย่างมากดังนั้นโรคมะเร็งนั้นใกล้ตัวกว่าที่เราคิดอย่างมาก 

มะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุด  

อย่างที่เรารู้กันว่า “มะเร็ง”นั้นมีหลากหลายโรคอย่างมาก ซึ่งความรุนแรงก็จะขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เราพบมะเร็ง โดยมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุดในประเทศไทยนั้นจะมี 5 อันดับดังนี้ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และ ทวารหนัก มะเร็งเต้านม และ มะเร็งปากมดลูก ซึ่งมะเร็งที่กล่าวมานั้นเป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุดในประเทศไทย  

มะเร็งที่พบในเพศชาย  

แน่นอนว่าเพศชาย และ เพศหญิงนั้นจะพบมะเร็งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน โดยมะเร็งที่พบในเพศชายนั้นจะพบวันละ 173.1 คนต่อ ประชาการ 100,000 คน ซึ่งจะเป็นอันดับที่ 16 ของทวีปเอเชีย และ 5 ชนิดที่พบมากที่สุดในเพศชายนั้นคือ มะเร็งตับ และ ท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งต่อลูกหมาก และ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง  

มะเร็งที่พบในเพศหญิง  

สำหรับเพศหญิงนั้นจะพบเพศหญิงที่พบมะเร็งสูงถึง 159 คน ต่อ ประชาการ 100,000 คน ซึ่งจะเป็นอันดับที่ 15 ของทวีปเอเชีย โดยเพศหญิงนั้นจะมะเร็ง 5 ชนิดดังนี้ มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งตับ และ ท่อน้ำดี มะเร็งปอด และ มะเร็งปากมดลูก  

มะเร็งที่พบตามจังหวัดของประเทศ  

ประเทศไทยนั้นอย่างที่ทราบกันว่าค่อนข้างจะพบผู้ป่วยมะเร็งที่ค่อนข้างเยอะอย่างมาก โดยหากลองกระจายพื้นที่ดูนั้นจะพบว่า จังหวัดนครนายา , นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , ลพบุรี , สระบุรี , สิงห์บุรี , และ อ่างทอง  นั้นพบผู้ป่วยมะเร็งสูงถึง 550 ราย ซึ่งเยอะมากที่สุด รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ ที่มีจังหวัด กาญจนบุรี ,นครปฐม ,ราชบุรี ,สุพรรณบุรีประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี ,สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร ที่พบมากถึง 476 คน 

อายุกับการตรวจมะเร็ง  

ก่อนที่เราจะต้องกลายเป็นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย นั้นเราควรจะรู้ก่อนว่าในช่วงอายุนั้นก็มีความสัมพันธ์ในการตรวจมะเร็งด้วยเช่นกัน โดยเพศหญิงนั้นตรวจมะเร็งปากมดลูก ตั้งแต่อายุ 21 ปี ขึ้นไป และ มะเร็งเต้านมนั้นควรตรวจตั้งแต่อายุ 40 ปี ขึ้นไป  

ดังนั้นการตรวจมะเร็งนั้นจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับชีวิตของเราอย่างมาก และ จะเห็นเรื่องของตัวเลขนั้นมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเราอย่างมาก ดังนั้นการรู้ก่อนนั้นจะช่วยเราได้อย่างมาก ยิ่งถ้าหากว่ารู้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งรักษาได้ง่ายขึ้น และ มีโอกาสหายขาดมากขึ้นด้วยเช่นกัน